05:07:00 11/10/2017
Chủ nhật ngày 15 / 09/ 2013 nhằm ngày 11 tháng 8 năm Quý Tỵ, chùa Diên Quang tiếp tục tổ chức khóa tu niệm Phật một ngày theo định kỳ mỗi tháng một lần, ...
05:07:00 11/10/2017
Chủ nhật, ngày 16 tháng 6 năm 2013, nhằm ngày mùng 9 tháng 5 năm Quý Tỵ, như thường lệ mỗi tháng một lần, hàng ngàn phật tử từ khắp mọi nơi đã tề tựu ...
05:06:00 11/10/2017
Sáng chủ nhật (24/03/2013) nhằm ngày 13 tháng 2 năm Quý Tỵ Chùa Diên Quang tiếp tục tổ chức Chương trình Thắp sáng niềm tin kỳ 12 với sự tham dự chứng minh ...
05:05:00 11/10/2017
Sáng ngày 04/03/2012 (nhằm ngày 12 tháng 02 năm Nhâm Thìn), như thường lệ, vào chủ nhật tuần thứ hai của tháng, chùa Diên Quang tổ chức khóa tu một ngày, cũng ...
05:04:00 11/10/2017
Sáng chủ nhật, ngày 06/11/2011 ( nhằm ngày 11 tháng 10 năm Tân Mão), nhận lời mời của Đại đức Thích Tâm Quán, Thượng tọa Thích Thái Hòa - giảng viên học ...
05:03:00 11/10/2017
Ngày 11 tháng 9 năm 2011, nhận lời thỉnh mời của đại đức Thích Tâm Quán, Đại đức Thích Đạo Duyệt đã tới thăm đạo tràng và tham dự, trực tiếp trả ...
05:02:00 11/10/2017
Ngày 10/04/2011, nhằm ngày 8/03 năm Tân Mão chùa Diên Quang ( Bắc Ninh ), tổ chức khóa tu niệm Phật một ngày cho hơn 1500 Phật tử và quý thiện nam tín nữ đến ...