CHUADIENQUANG.COM.VN - THÔN GUỘT - XÃ VIỆT HÙNG - HUYỆN QUẾ VÕ - TỈNH BẮC NINH
 
 
Thông báo › Thông báo thay đổi địa chỉ Email

CHÙA DIÊN QUANG

Thôn Guột, xã Việt Hùng, huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh

ĐT: 0982722244 – 02413620688
Email:
thichtamquan.cdq@gmail.com

------oOo------


THÔNG BÁO THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ EMAIL


Nhằm ứng dụng công nghệ thông tin trong vệc liên hệ, trao đổi Phật pháp, tài liệu phục vụ Phật pháp. Ngày 07/03/2013, Chùa Diên Quang thông báo về việc thay đổi địa chỉ Email. Theo đó, kể từ ngày 07/03/2013, địa chỉ Email mới: thichtamquan.cdq@gmail.com chính thức hoạt động, mọi chức năng hoạt động và các thông tin liên quan khác từ Email: thichtamquan@yahoo.com không còn hoạt động. 

Vậy, Chùa Diên Quang thông báo để việc liên lạc được thuận tiện hơn. Email mới: thichtamquan.cdq@gmail.comTrụ trì chùa Diên QuangThầy Thích Tâm Quán