CHUADIENQUANG.COM.VN - THÔN GUỘT - XÃ VIỆT HÙNG - HUYỆN QUẾ VÕ - TỈNH BẮC NINH
 
 
Thông báo › Lịch khóa tu 2017

LỊCH KHÓA TU
*******
CHÙA DIÊN QUANG - NĂM 2017


TU NIỆM PHẬT MỘT NGÀY

LẦN 01: Ngày 05/02/2017 (Âm lịch 09/01) – Lễ cầu an


LẦN 02: Ngày 05/03/2017 (Âm lịch 08/02)


LẦN 03: Ngày 09/04/2017 (Âm lịch 13/03)


LẦN 04: Ngày 07/05/2017 (Âm lịch 12/04) – Lễ Phật Đản


LẦN 05: Ngày 04/06/2017 (Âm lịch 10/05)


LẦN 06: Ngày 02/07/2017 (Âm lịch 09/06)


LẦN 07: Ngày 30/07/2017 (Âm lịch 08/06 nhuận)


LẦN 08: Ngày 03/09/2017 (Âm lịch 13/07) – Lễ Vu Lan


LẦN 09: Ngày 01/10/2017 (Âm lịch 12/08)


LẦN 10: Ngày 29/10/2017 (Âm lịch 10/09) – Lễ Vía Quan Âm


LẦN 11: Ngày 26/11/2017 (Âm lịch 09/10) – Lễ giỗ tổ


LẦN 12: Ngày 31/02/2017 (Âm lịch 14/11)


LẦN 13: Ngày 28/01/2018 (Âm lịch 12/12)KHÓA TU MÙA HÈ


Ngày 19 - 25/6/2017 (Âm lịch 25/5 - 02/6 năm Đinh Dậu)TU NIỆM PHẬT BA NGÀY


LẦN 01: Ngày 17 - 19/02/2017 (Âm lịch 21 - 23/01)


LẦN 02: Ngày 24 - 26/03/2017 (Âm lịch 27 - 29/02)


LẦN 03: Ngày 21 - 23/04/2017 (Âm lịch 25 - 27/03)


LẦN 04: Ngày 19 - 21/05/2017 (Âm lịch 24 - 26/04)


LẦN 05: Ngày 16 - 18/06/2017 (Âm lịch 22 - 24/05)


LẦN 06: Ngày 14 - 16/07/2017 (Âm lịch 21 - 23/06)


LẦN 07: Ngày 18 - 20/08/2017 (Âm lịch 27 - 29/06 nhuận)


LẦN 08: Ngày 15 - 17/09/2017 (Âm lịch 25 - 27/07)


LẦN 09: Ngày 13 - 15/10/2017 (Âm lịch 24 - 26/08)


LẦN 10: Ngày 10 - 12/11/2017 (Âm lịch 22 - 24/09)


LẦN 11: Ngày 15 - 17/12/2017 (Âm lịch 28 - 30/10)


LẦN 12: Ngày 12 - 14/01/2018 (Âm lịch 26 - 28/11)


LẦN 13: Ngày 17 - 19/02/2017 (Âm lịch 21 - 23/01)QUY Y TAM BẢO


LẦN 01 : ngày 07/05/2017 (Âm lịch 12/04)


LẦN 02: ngày 26/11/2017 (Âm lịch 09/10)