08:15:00 12/11/2017
 Ông Nguyễn Xuân Phương, pháp danh Thiện Nhơn ở 139 vùng Nam, thôn Phương Danh, thị trấn Đập Đá, huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định. Cư sĩ Thiện Nhơn lúc trẻ ...
08:13:00 12/11/2017
Cái chết của ngài Tịnh Hải Cư sỉ phải chăng là tấm gương để hàng Phật tử chúng ta noi gương tu tập? Ngài thọ mạng 82 tuổi, hiểu biết đạo Phật rất ...
08:11:00 12/11/2017
MOSCOW, Russia: Cuộc khai quật nhục thân của Lạt Ma Tăng Thống (Hambo) Itigelov được diễn ra vào hôm 10 tháng 9 năm 2002 trong khu vực nghĩa trang thuộc vùng phụ cận ...
08:06:00 12/11/2017
Chúng tôi cũng xin chia sẻ về tiểu sử của Hòa thượng Quảng Khâm. Hòa thượng còn nhỏ cha mẹ chết sớm được ông chú nuôi. Sau khi ông chú mất vì được ...
08:03:00 12/11/2017
Sư Thần Loan người ở Nhạn Môn. Thuở nhỏ, Sư dạo chơi ở núi Ngũ Đài cảm ứng được điều linh dị, liền phát tâm xuất gia. Sư hiểu thông suốt nghĩa ...