HẠNH BAO DUNG

Thứ tư, 10/04/2019, 02:58 GMT+7

Chúng con cúi đầu lễ lậy, xin học hạnh Bao Dung của đấng đại từ đại bi Quán Thế Âm bồ tát.

 Bao là bao trùm, bao nạp; dung là chứa đựng. Bao là hình cánh tay rộng mở, đón nhận; dung là hình ảnh chứa đựng, đem vào. Bao dung là hạnh của cõi lòng rộng rãi, mở rộng, dễ dàng tha thứ, dễ dàng làm lại từ đầu, xóa bỏ thành kiến, xóa bỏ chuyện cũ, xóa bỏ cảm giác khó chịu giữa mình và người. Bao dung mở ra khung trời không khoáng vô tận. Bao dung đem tới cảm nhận tự do vô cùng. Như đức Quán Âm, có người đối xử hung ác hại ngài; nhưng ngài một lòng tha thứ cho họ. Khi họ gặp nạn, khi họ cần giúp, ngài vẫn hiện thân tới giúp, không hề vì chuyện quá khứ mà sinh lòng hiềm kỵ, ruồng rẫy, ghét bỏ. Ngài nhìn chúng sinh đều như người nhà, thân thuộc. Đối với kẻ thù hằn, hung dữ, ngài mở tâm lan tỏa đức hiền hòa tới người ấy. Với người đầy ghen tuông, thích phân bì so sánh, ngài mở tâm lan tỏa tánh dễ thương tới người ấy. Với ai thích tìm lỗi, luôn đố kỵ chướng ngại, ngài mở tâm lan tỏa tánh tha thứ tới người ấy. Với ai tư tưởng nhỏ mọn, đầu óc chật hẹp, ngài mở tâm lan tỏa tánh rộng rãi, khoát đạt tới kẻ ấy. Với ai buồn phiền sầu muộn không giải, ngài mở tâm lan tỏa niềm an ủi, pháp lạc tới người ấy. Ngài khiến cho ai đến với ngài cũng cảm thấy gần gũi, dễ chịu, vui vẻ; được chấp nhận, được an vui, được săn sóc. Đó là tinh thần bao dung của bồ tát mà chúng con xin cúi đầu lễ lạy, học theo.Chúng con vô cùng hổ thẹn, xin sám hối hết thảy những tội, những lỗi, những sơ sót, những ác nghiệp mà cón đã tạo ra từ vô thủy kiếp cho tới đời này, do tánh không bao dung tạo ra. Xin Quán Âm bồ tát rủ lòng từ bi, gia trì nhiếp thọ, kiến chúng con được thuận duyên tu tâm sửa tánh, trở nên bao dung, rộng lượng, mở lòng đón nhận, mở tay giúp người. Chúng con xin cung kính, thành tâm đảnh lễ!

Nam mô Bồ Tát Quán Thế Âm

Nguần: Sưu Tầm

Tag :