HẠNH ĐẠI BI

Thứ sáu, 12/04/2019, 02:05 GMT+7

Chúng con cúi đầu lễ lậy, xin học hạnh Đại Bi của đấng đại từ đại bi Quán Thế Âm bồ tát.

Đại bi là tình thương không bờ bến, không bị thành kiến hạn chế, không bị lòng vui buồn hơn thua làm lung lay, không bị đúng sai thị phi làm thay đổi, không bị áp lực ở bất cứ chuyện gì, hoặc từ bất kỳ người nào làm diệt mất. Đại bi là tấm lòng mà mỗi người chúng con đều có sẵn, nhưng phải chờ khơi dậy. Khi nào? Khi chúng con thả lỏng, buông bỏ, vượt qua những giới hạn của thành kiến, quan niệm đúng sai, tốt xấu mà chúng con tự định đặt; khi ấy lòng đại bi sẽ hiển lộ. Như mây mù tan biến, sẽ làm hiển lộ chân trời vô tận. Lòng đại bi cũng như chân trời vô tận ấy, chỉ tạm thời bị mây mù phiền não thành kiến trùm phủ mà thôi.
- Để làm lòng đại bi mau trỗi dậy, chúng con xin học theo hạnh của đức Quán Âm. Những hạnh đại bi ấy là gì? Là không bao giờ ruồng rẫy chúng sinh, không làm ai buồn, tức giận, sinh phiền não. Là đem lại niềm vui, hy vọng, sự ấm cúng, sự trợ giúp đúng lúc đúng thời. Là biết nhận định và khen ngợi điểm tốt của mọi người, dù kẻ ấy là kẻ ác hoặc người lành. Là biết nhìn những bồ tát, những người thực hành đạo bồ tát, những người mới tu như là những vị Phật vậy, do đó hết lòng phục vụ, không đố kỵ với họ. Là không bao giờ hủy báng, chê bai giáo pháp của chân lý, nhưng cũng không khinh thị chê bai giáo pháp của ai cả, luôn hiểu rằng mỗi giáo pháp đều trỗi dậy từ một tầng tâm thức nào đó để biểu hiện nội dung của tầng tâm thức ấy. Là biết rằng cõi nước thì nhiều vô số, chúng sinh nhiều vô kể, phiền não cũng nhiều vô tận, nghiệp chướng cũng thật vô biên, do đó phát tâm rộng lớn như hư không vô hạn, không ngừng tu tập vô lượng pháp môn, để đưa hết mọi chúng sinh đến giải thoát, giác ngộ. Là không bao giờ mệt mỏi, sinh lòng nhàm chán trong con đường cảm hóa chúng sinh, tiếp tục nhẫn nại, siêng năng giúp mọi người, dù có người chẳng biết ân nghĩa, có người được ân trả oán, lười biếng, cố chấp, phá hoại, chướng ngại, đố kỵ. Nói cách khác, là tiếp tục mở tâm, tiếp tục tha thứ, tiếp tục lan tỏa tình thương, vì đây là con đường vô biên của đạo bồ tát. Ngày nay tu học hạnh đại bi này chúng con cũng xin được tiếp thu hết những tinh thần như trên, để lòng con luôn khai mở, vượt thoát mọi hạn hẹp của phiền não thành kiến. Như đóa hoa nở khai, xin lòng tha thứ cũng nở khai trong tâm thức của mình và người. Như khi nước mọi sông đổ vào biển cả, chỉ còn một mùi vị mặn của biển, xin tất cả mọi tâm thái của con và của mọi người, cuối cùng sẽ trôi vào biển cả đại bi, chỉ còng một mùi vị của tình thương. Như khi mưa lớn, rưới khắp mọi nơi, không phân biệt,xin tình thương đem đến nguồn sống, đem đến sự tươi nhuận tới khắp mọi chốn, mọi người, không phân biệt địa vị, tuổi tác, tâm thái của mỗi người ấy. Đây là tinh thần của lòng đại bi của đức bồ tát mà chúng con muốn học theo. Kinh Hoa Nghiêm dạy rằng bồ tát có mười cách suy nghĩ để phát khởi lòng đại bi:' Ngài quan sát những chúng sinh không có chy chúng sinh cứ ở mãi trong đêm ấth nương tựa, không có ai săn sóc, nên ngài sinh lòng thương, ngài quan sát chúng sinh cứ ở mãi trong đêm dài mộng mị, nên sinh lòng thương, ngài quan sát chúng sinh làm những việc không tốt, nên sinh lòng thương, ngài quan sát chúng sinh thấy chúng sinh bị dưới lưới dục vọng trói chặt, nên sinh lòng thương, ngài quan sát thấy chúng sinh chìm nổi trong biển khổ sinh tử, nên sinh lòng thương, ngài quan sát thấy chúng sinh cứ mãi bị tật bịnh tràn thân hoài, nên sinh loàng thương, ngài quan sát thấy chúng sinh không có ý muốn làm chuyện gì tốt, nên sinh lòng thương, ngài quan sát thấy chúng sinh đánh mất chân lý của Phật dạy, nên sinh lòng thương. Ngày nay chúng con vô cùng hổ thẹn, xin xám hối hết thảy những tội, những lỗi, những sơ sót, những ác nghiệp do thiếu lòng đại bi tạo ra từ vô thủy cho tới đời nay. Xin Quán Thế Âm bồ tát rủ lòng từ bi, gia trì nhiếp thọ, khiến chúng con thuận duyên dễ dàng tu tâm sửa tánh, khai mở lòng đại bi sẵn có, để cảm hóa mọi người đi vào con đường tình thương cao thượng. Chúng con xin cung kính, thành tâm đảnh lễ!

Nam mô Bồ Tát Quán Thế Âm

Nguần: Sưu Tầm

 

Tag :