Hạnh Nhu Thuận

Thứ ba, 09/04/2019, 02:51 GMT+7

Chúng con cúi đầu lễ lậy, xin học hạnh Nhu Thuận của đấng đại từ đại bi Quán Thế Âm bồ tát.

Nhu là mềm mỏng, dễ chịu, nhẹ nhàng, hiền dịu. Thuận thì hòa thuận, hợp tình hợp lý, trên dưới thông suốt. Nhu thuận thì rất dễ thương. Kinh Hoa Nghiêm dạy rằng, sở dĩ bao kiếp chúng con tạo nghiệp, chịu bao đau khổ, cũng vì ích kỷ, ghen ghét, thù hằn; không biết hiền từ với mình với người, chẳng biết nhường nhịn với trên với dưới. Khi đã yêu rồi, nhất quyết chiếm hữu. Chiếm hữu không được thì giận thì tức. Chiếm hữu được rồi, bỗng thêm sợ mất, rồi sinh chấp trước, cứ giữ cứ lo. Chỉ vì chiếm hữu, vì tánh ích kỷ, mà sinh xung đột với biết bao người. Do đó nhu thuận là hạnh chuyển hóa lối sống chiếm hữu, ích kỷ, dữ dằn, cố chấp, khó thương. Nhu thuận như làn gió thoảng, thổi tan nóng giận, nghẹt thở, bức bách. Nhu thuận cũng như bình chứa, chứa đựng cam lồ, nước mát tình thương. Nhu thuận như nhạc dịu êm, đem lại hài hòa đáy lòng người nghe. Kinh dạy rằng hạnh nhu thuận là hạnh của chư bồ tát, vì các ngài không tìm lỗi chúng sinh, không sinh giận dữ ruồng rẫy chúng sinh; mà ngược lại ngài muốn kết thiện duyên, muốn làm người bạn tốt giúp chúng sinh tiến bước đường đạo. Bởi thế nhu thuận dễ thương là hạnh căn bản của đạo bồ tát. Chúng con xin thực hành tánh hiền hòa, dễ thương với những người dữ dằn, người cộc cằn thô lỗ, người đầu óc luân suy nghĩ hắc ám, người đầy tà kiến, người đầy thành kiến, người không biết nhẫn nại, người phá giới, người thích đấu tranh, thích làm kẻ khác đau khổ. Chúng con xin thực hành tánh hiền hòa nhu thuận với những ai thiếu tình thương, thiếu sự săn sóc, thiếu được kính trọng, thiếu được thông cảm, thiếu được sự giúp đỡ, thiếu thốn vật chất, thiếu hoàn cảnh thuận tện tu hành. Chúng con vô cùng hổ thẹn, xin sám hối hết thảy những tội, những lỗi, những sơ sót, những ác nghiệp mà cón đã tạo ra từ vô thủy kiếp cho tới đời này, do tánh không nhu thuận, tánh dễ ghét, thích đố kị, dữ dẵn, ghen tuông tạo ra. Xin Quán Âm bồ tát rủ lòng từ bi, gia trì nhiếp thọ, kiến chúng con được thuận duyên tu tâm sửa tánh, trở nên hài hòa, nhu thuận dễ thương. Chúng con xin cung kính, thành tâm đảnh lễ!

Nam mô Bồ Tát Quán Thế Âm

Nguần: Sưu Tầm

Tag :