HẠNH PHẢN VĂN

Thứ năm, 18/04/2019, 02:13 GMT+7

Chúng con cúi đầu lễ lậy, xin học hạnh Phản Văn của đấng đại từ đại bi Quán Thế Âm bồ tát.

Chư Phật dạy rằng cuộc sống hướng ngoại là cuộc sống trôi lăn, là cuộc sống của dòng sinh tử. Cuộc sống hướng nội là cuộc sống tâm linh, cuộc sống vượt thoát trần tục. Sự hài hòa giữa hai cuộc sống hướng nội và hướng ngoại là cuộc sống toàn diện mà chư bồ tát phát triển. Do vậy, hướng nội để tâm linh thăng hoa, hướng ngoại để độ giúp đời cứu người, là nội dung tu hành chính yếu của đạo bồ tát.
- Để tâm linh thăng hoa, đức Quán Thế Âm dạy chúng con pháp tu phản văn. Phản là xoay ngược lại; văn là lắng nghe, là lắng nhìn, là chú ý. Phản văn là xoay ngược khả năng nghe nhìn bên ngoài, để lắng nghe, lắng nhìn tự tâm, chân tâm bên trong. Ngài dạy rằng, trước hết, chúng con cần lắng nghe những lời phê bình chỉ trích của người ngoài, để nhận thấy tâm thái sợ hãi và giận dữ của chính mình. Lắng nghe lời thô ác, lời khiêu khích, để nhận thấy tâm không biết tha thứ, không biết hài hòa của chính mình. Lắng nghe lời ruồng rẫy, phủ nhận, hủy nhục, để nhận thấy tâm chấp trước vào danh, chấp trước vào lời khen. Lắng nghe lời ngon ngọt, lời tán dương, lời tâng bốc, để nhận thấy tâm không an toàn, luôn ràng buộc, luôn sợ hãi. Kế đó, đức bồ tát dạy chúng con phải lắng nghe vào tiếng nói nhỏ nhiệm, vi tế của lương tâm, tiếng nói của lòng chân thật, tiếng nói của lòng tốt, mà thường bị chôn vùi bởi thành kiến và thói quen xấu. Lắng nhìn những chỗ đen tối của cõi lòng, nhìn những điểm sai lầm của tư tưởng, để chấp nhận rằng bóng tối và điểm mù của mình vẫn còn đó.
- Khi thất ý, không vừa lòng, khi bị ruồng rẫy, bỏ rơi, nhục mạ, con hãy lắng nhìn những chỗ đau nhói của thâm tâm, để thấy xuyên thủng màn lưới chấp trước kiên cố của cái tôi; và hãy truyền đạt sự thức tỉnh này tới mọi người quanh con. Khi tâm trỗi dậy nỗi buồn vô hạn, con hãy lắng nghe sự im lặng sâu thẳm mà mọi tâm thái đều tịch lặng, để nhìn xuyên qua tánh tương đối của buồn và vui, và hãy đem niềm vui nội tại tới cho mọi người quanh con. Khi đối diện với hỗn loạn, rắc rối, con hãy lắng nghe chân lý nhân quả, lắng nhìn lý chiêu cảm đang vận hành bên trong vạn sự, để nhìn xuyên mọi rối ren; và hãy chia sẻ sự sáng suốt này với mọi người quanh con. Con hãy tập thả lỏng mọi ràng buộc, thư giãn mọi nỗ lực của cái tôi, hãy để tâm tư trầm lắng, để mọi truy đuổi dừng bặt, khi đó con hãy lắng nghe sự im lặng thẳm sâu của tự tánh Bất Nhị mà không âm thanh nào có thể biểu đạt, không hình ảnh nào có thể hình dung, không ngôn từ nào có thể diễn tả.

- Ngày nay chúng con trong đạo tràng này, được sự may mắn thấm ướt nước pháp của đức Bồ Tát, chúng con vô cùng hổ thẹn xin thành khẩn xám hối hết những tội, những lỗi, những sơ sót, những ác nghiệp từ vô thủy đến nay, đã chận ngăn sự khai mở của chân tâm Bất Nhị, xin từ đây mở khai con đường trở về, con đường Bồ Tát, con đường thẳng tới chân tâm Bất Nhị. Xin Quán Thế Âm bồ tát rủ lòng từ bi, gia trì nhiếp thọ, khiến chúng con được thuận duyên dễ dàng tiến đạo, dễ dàng trực nhận được chân tâm Bất Nhị, dễ dàng chia sẻ sự thức tỉnh này với tất cả những chúng sinh có duyên với chúng con. Chúng con xin cung kính, thành tâm đảnh lễ!

Nam mô Bồ Tát Quán Thế Âm

Nguần: Sưu Tầm

Tag :