Khóa Tu 1 Ngày Tháng 9 Kỷ Hợi

Thứ hai, 07/10/2019, 18:58 GMT+7

Ngày 06/10/2019 (nhằm ngày 8/9 năm Kỷ Hợi), chùa Diên Quang, Xã Việt Hùng, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh do ĐĐ. Thích Tâm Quán trụ trì, gần 1000 Phật tử từ các nơi đã về tham dự khóa tu niệm Phật 1 ngày, đây là khóa tu định kỳ hàng tháng được BTC mở ra dành cho quý Thiện nam Tín nữ có cơ hội về chùa tu học Phật pháp.

Trước khi vào thời pháp thoại Đại Đức Trụ trì đã lên ôn đọc tụng Năm Giới cho quý thiện nam tín nữ Phật tử.

Sau khi đọc tụng năm giới xong. Đại đức Thích Tâm Quán đã có đôi lời chia sẻ với Đại chúng. Thầy chia sẻ, chúng ta thường than vãn, cũng như nghe nhiều người khác than vãn rằng: “cuộc đời sao khổ quá”. Tại sao vậy sở dĩ cuộc đời có nhiều khổ đau bởi vì con người thường tự làm khổ chính mình và làm khổ người khác. Con người tự làm khổ chính mình và làm khổ người khác, bởi các tâm: tham lam, sân hận và si mê. Bởi vậy cho nên, muốn sống đời thảnh thơi, an lạc và hạnh phúc, thì không tự làm khổ mình và không gây khổ cho người, chúng ta phải biết tu tâm, hay tu tâm dưỡng tánh. Muốn dẹp bỏ dần tâm tham lam, chúng ta nên giữ gìn giới luật, tu tập hạnh bố thí, tập sống cần kiệm, tri túc. Biết thế nào là đủ, cuộc sống của chúng ta sẽ bớt nhiều sự đau khổ do tâm tham lam chi phối. Do đó muốn dẹp bỏ dần tâm sân hận, chúng ta nên tu tập thiền định, hành hạnh từ bi, biết thương người như thương mình. Biết thông cảm người khác, cuộc sống của chúng ta sẽ bớt nhiều đau khổ do tâm sân hận chi phối. Muốn dẹp bỏ dần tâm si mê, chúng ta nên tu tập trí tuệ, hành hạnh hỷ xả, nhận định đâu là nhân quả, không tiếc việc đã qua, biết đâu là chánh tà. Biết bỏ qua những việc không cần thiết, cuộc sống của chúng ta sẽ bớt nhiều đau khổ do tâm si mê chi phối.

Tóm lại, chúng ta đến chùa là để cầu xin Phật hay là để tu theo Phật. Quí vị xác định mình từ trước đến giờ cầu xin hay là tu. Nếu lỡ đã cầu xin thì bây giờ phải làm sao. Bây giờ phải tu, đừng cầu xin nữa. Đức Phật đã không hứa, không nhận thì Phật đâu có cho.

Kết thúc buổi giảng thầy mong rằng tất cả quí Phật tử nghe, hiểu và nỗ lực tu tập đúng như pháp đức Phật đã dạy, thì chắc chắn sẽ được an vui hạnh phúc.

Buổi chiều Đại đức Thích Tâm Quán hướng dẫn đại chúng đọc tụng kinh Từ Tâm, và thời khóa kinh hành niệm phật. Khóa tu một ngày đã khép lại trong niềm hoan hỷ của toàn thể mọi người.

Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận

 

Tag :