Khóa Tu 2 Ngày Tháng 5 Kỷ Hợi

Chủ nhật, 30/06/2019, 20:10 GMT+7

Trong 2 ngày 29 đến 30/6/2019 (nhằm ngày 27 đến 28 tháng 5 năm Kỷ Hợi) thiện nam, tín nữ, Phật tử các đạo tràng tịnh độ về chùa Diên Quang, xã Việt Hùng, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh, tham dự khóa tu 2 ngày.

Đến với khóa tu 2 ngày của tháng 5, Đại đức Thích Đạo Quang tiếp tục thưa với Đại chúng phẩm thứ 6 của bản Kinh Địa Tạng qua các đề tài: “Công Đức Cúng Dường Bồ-tát Địa Tạng”, “Cúng Dường Bồ-tát Địa Tạng Được Nhiều Phước Lành” và “Học Hạnh Tán Thán”.

Theo như Kinh Địa Tạng ghi: “Như có người nữ nào nhàm chán thân gái, hết lòng cúng dường tượng Bồ-tát Địa Tạng. Người thiện nữ đó, sau khi mãn thân gái hiện tại, thì đến trăm ngàn muôn kiếp còn không sinh vào cõi nước có người nữ, huống nữa là thọ thân gái! Trừ khi vì lòng từ phát nguyện cần phải thọ thân gái để độ chúng sinh”. Thầy Đạo Quang lần lượt trình bày, thân người nữ như thế nào mà phải nhàm chán? Thân phận người nữ trong xã hội phong kiến ngày xưa không có vị trí quan trọng, còn trong xã hội ngày nay người nữ như thế nào?

Còn đối với Đạo Phật, thành quả giác ngộ, quả vị Phật, Bồ-tát không phải của riêng bất cứ ai, mà đó là hoa trái của những ai biết nỗ lực, tinh tấn, chân thành thực hành lời dạy của đức Thế Tôn. Hình ảnh Long Nữ tám tuổi thành Phật trong kinh Pháp Hoa là một minh chứng, bên cạnh đó trong Phật giáo còn ghi nhận nhiều người nữ tài ba, như Phu nhân Ma-da, Di mẫu Ma-ha Ba-xà-ba-đề, Phu nhân Thắng-man…

Trước khi kết thúc bài giảng thầy đúc kết lại với Đại chúng, thân nữ hay thân nam không quan trọng, mà quan trọng là chúng ta mang tâm gì, có nhiều nữ mang thân nữ, nhưng “tâm trượng phu”, mạnh mẽ; sợ nhất là người mang hình tướng trượng phu mà “tâm nữ”. Hãy sống bằng tâm hiểu biết lớn, hoan hỉ, bao dung, tha thứ và thương yêu sâu.

Sau những thời pháp thoại, đại chúng dùng cơm trong chánh niệm và đến với các thời khóa tu tập hàng ngày. Trước khi khóa tu kết thúc Đại chúng đã được lắng nghe những lời sách tấn tu học của thầy trụ trì. 2 ngày tu khép lại trong niềm hoan hỷ của toàn thể mọi người.

Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận

 

 

Tag :