Khóa Tu Một Ngày An Lạc Tháng 5

Thứ hai, 17/06/2019, 08:19 GMT+7

Ngày 17/6/2019 (nhằm ngày 14/5 Kỷ Hợi) chùa Diên Quang, Xã Việt Hùng, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh do ĐĐ. Thích Tâm Quán trụ trì, rất đông các đạo tràng, phật tử các nơi đã về tham dự khóa tu niệm Phật một ngày, đây là khóa tu định kỳ hàng tháng được BTC mở ra dành cho quý Thiện nam Tín nữ có cơ hội về chùa tu học Phật pháp.

Trước khi vào thời pháp thoại Đại Đức Trụ trì đã lên ôn đọc tụng Năm Giới cho quý thiện nam tín nữ Phật tử.

Sau đó BTC đã cung thỉnh Thượng Tọa Thích Pháp Đăng lên chia sẻ về bộ Kinh A Di Đà lược giải phần 4 “ Tâm Tùy Hỷ ”. Thượng tọa chia sẻ người có công có của đem ra giúp người là họ xả được tâm tham lam ích kỷ. Còn người phát tâm tùy hỷ thì xả được tâm tật đố, vì thông thường người thế gian thấy ai hơn mình là sanh tâm đố kỵ. Thí dụ hai người đi chùa, Bà A có mười đồng cúng chùa, mình không có thì buồn rồi nói móc nói ngoéo, chớ không có tâm tùy hỷ vui theo. Thấy người làm được mình làm không được sanh đố kỵ là tật xấu. Cho nên chúng ta nên phát tâm tùy hỷ là dẹp được tật đố xấu xa nơi mình.

Thầy chia sẻ trong gia đình, anh em ai được giàu sang, ai được khá giả, ai được hạnh phúc, chúng ta đều vui mừng như chính chúng ta được. Ngoài xã hội từ bạn bè cho đến người láng giềng, ai được phú quí, ai có danh vị, chúng ta vui mừng như chính chúng ta được, lúc nào cũng có niềm vui. Thế cho nên chúng ta không bị tật đố làm cho cách biệt, làm mất tình anh em ruột thịt trong nhà, làm mất tình bạn bè ngoài xã hội và làm mất tình đạo bạn ở trong chùa. Được như vậy đi đến đâu chúng ta cũng có niềm vui. Bây giờ chúng ta biết tùy hỷ, thấy ai có cái gì hơn, chúng ta đều vui theo, mừng cho họ. Tâm niệm của người Phật tử phải là tâm niệm làm cho mọi người hết khổ. Phật là vị cứu khổ chúng sanh, chúng ta là Phật tử, tức con Phật phải có quan niệm làm cho chúng sanh hết khổ, nếu chưa hết khổ, ít ra cũng bớt khổ. Thấy mọi người bớt khổ về cái ăn, cái mặc, hoặc bớt khổ về cái gì là chúng ta vui mừng. Nếu chúng ta đố kỵ thì không phải con Phật.

Để kết thúc bài giảng thầy mong muốn người Phật tử phải phát tâm tùy hỷ, ai có điều hay, cái tốt đều vui theo chớ mang tâm đố kỵ. Đó là cái niềm vui của người con Phật.

Tiếp đến Đại đức Thích Tâm Khiêm hướng dẫn đại chúng đọc tụng kinh Phúc Đức kết thúc thời khóa tu tập buổi sáng, đến buổi chiều cùng ngày đại chúng tiếp tục với thời khóa kinh hành niệm phật. Sau đó Thầy trụ trì Đại đức Thích Tâm Quán đã có đôi lời chia sẻ với Phật tử, về 2 chuyến hành hương Myanmar và tán thán công đức của đại chúng, mặc dù thời tiết khá nóng và oi bức nhưng với tinh thần ham tu, ham học các Phật tử vẫn về rất đông. Khóa tu một ngày đã khép lại trong niềm hoan hỷ của toàn thể mọi người.

Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận.

 

Tag :