KHÚC TÂM CA

Thứ bảy, 26/05/2018, 10:58 GMT+7

Từ ngàn xưa hơn hai ngàn năm trăm năm về trước, nơi thành Ca Tỳ La Vệ thái tử Tất Đạt Đa đản sinh, Người xuất hiện như một chân lý bất diệt về sự giải thoát sinh tử đưa chúng sinh về thế giới an lạc Niết Bàn.

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

 

KHÚC TÂM CA

(Tác giả : Phật tử Liên Hương)

 

Bạn ơi, ngày Phật đản

Hân hoan khắp quê ta

Cả thế giới Ta Bà

Cung nghinh mùa Vesak

 

Ánh trăng tròn vằng vặc

Đuốc tuệ chiếu muôn nơi

Tỏa sáng sáu tầng trời

Cõi Ta Bà rung chuyển

 

Đóa Vô Ưu bất diệt

Bừng nở vườn Tỳ Ni

Sen vàng hóa diệu kỳ

Bảy đóa nâng gót tịnh

 

Chúng con lòng thành kính

Quỳ trước đấng Đại Bi

Quét sạch lửa sân si

Tỉnh giác từng hơi thở

 

Xin yêu thương rộng mở

Hóa giải biển khổ đau

Để ánh đạo nhiệm màu

Đưa con về nẻo giác

 

Hương từ bi thanh thoát

Lòng từ bi lan xa

Ơn từ phụ Thích Ca

Sáng ngời trang Phật sử.

Tag :