CHUADIENQUANG.COM.VN - THÔN GUỘT - XÃ VIỆT HÙNG - HUYỆN QUẾ VÕ - TỈNH BẮC NINH
 
 
Thơ › Thầy Tôi
Thầy Tôi
Tác giả: Liên Hương

Thầy tôi tuổi đã bóng chiều

Áo nâu chân dép tiêu diêu một đời

Nụ cười Thầy thật tuyệt vời

An nhiên thanh thản rạng ngời niềm tin

Thầy tôi gương mặt dịu hiền

Lời Thầy như một phép tiên nhiệm màu

Truyền trao ánh đạo cao sâu

Dắt dìu con trẻ hồi đầu thiện tâm

Thầy là bóng mát che râm

Cái tham, sân, hận trong lòng đàn con

Thầy là Bồ tát hiện còn

Giữa nơi trần thế cứu con độ đời

Thầy là ánh sáng một đời

Khêu đèn trí tuệ tâm người nở hoa

Sống trong thế giới Ta Bà

Có Thầy soi sáng thật là phước duyên

Đôi chân đi khắp mọi miền

Thầy đem ánh đạo giảng truyền khắp nơi

Con trẻ tuỳ bút đôi lời

Nguyện cầu sư Phụ đời đời lạc an

*****

(Sáng tác kính tặng Sư Phụ Thích Chân Tính)

Con : Liên Hương

09/04/2010
 

CÁC BÀI THƠ KHÁC:
•   KHÚC TÂM CA - (15/05/2016)
•   PHI TÂM TỨC PHẬT - (15/03/2013)
•   Nụ Cười Sư Phụ - (19/08/2010)
•   MẸ LÀ PHẬT - (17/07/2010)
•   Mùa Hè An Lạc - (14/07/2010)
•   THẦY TỪ BI - (28/06/2010)
•   Thầy Con - (07/06/2010)
•   Thêm Tuổi - (01/12/2009)
•   Potala - (09/10/2009)
•   Nhớ Thầy - (21/02/2009)