CHUADIENQUANG.COM.VN - THÔN GUỘT - XÃ VIỆT HÙNG - HUYỆN QUẾ VÕ - TỈNH BẮC NINH
 
 
Phương Pháp Trợ Niệm › Bài Học
Văn Phát Nguyện Sám Hối
Cập nhật:(03/10/2010)
Tại sao phải hành sám hối? Tôi nhận thức rằng muốn nghĩ đến vãng sanh Tịnh Độ cần phải sám hối trước, phát Bồ-đề tâm, nhất hướng chuyên niệm A-di-đà Phật. Chỉ có sám hối nghiệp chướng của mình, thề không tái tạo, mới được vãng sanh.

Dạy Cách Giải Trừ Oán Thù Của Oan Gia Trái Chủ
Cập nhật:(03/10/2010)
Chúng ta đời đời kiếp kiếp học Phật tu hành không được thành tựu, không có biện pháp thoát khỏi luân hồi, là vì có oan gia trái chủ đến gây phiền phức, làm ma chướng. Người không học Phật, không biết hóa giải oán thù, vì vậy oan oan tương báo khổ không kham nổi. Người học Phật, đối với tất cả chúng sanh bất luận họ đến đòi nợ hoặc trả nợ đều khuyên họ niệm Phật, như vậy có thể chuyển tất cả thiện ác, oán thành Pháp duyên, nhân tình thế gian cũng có thể chuyển thành Pháp quyến tu hành mới được thành tựu.

HƯỚNG DẪN GIA ĐÌNH ĐƯỢC HỘ NIỆM
Cập nhật:(03/09/2010)
Để giúp cho việc hộ niệm đạt kết quả mỹ mãn, chúng ta phải trao đổi kỹ với gia đình người được hộ niệm để mọi người trong nhà thông suốt và hiểu rõ mục đích của BHN là trợ lực giúp người lâm chung vãng sanh cực lạc. Vì vậy, cần giúp cho gia đình người được hộ niệm làm theo các yêu cầu dưới đây:

Một số kinh nghiệm về oan gia trái chủ
Cập nhật:(03/09/2010)
Oan gia trái chủ là những chúng sanh mà chúng ta đã gây ra cho họ bao điều ác nghiệp, đau khổ trong vô lượng kiếp trong quá khứ và hiện tại như: Giết hại, ăn thịt chúng sanh, não loạn chúng sanh... Họ mang sự oán thù và luôn chờ cơ hội để trả thù. Phút lâm chung, khi thân tâm tan rã, tứ đại phân ly chính là cơ hội tốt nhất cho các oan gia trái chủ phục thù.

Trợ Niệm Vãng Sanh Cần Biết
Cập nhật:(03/09/2010)
Xin giới thiệu 4 mục cần thiết trong trợ niệm vãng sanh cần thiết.

Ý Nghĩa và Quy Tắc Trợ Niệm
Cập nhật:(03/09/2010)
Trợ niệm là trợ giúp cho người đó vãng sanh. Người trợ niệm cần phải biết rõ đạo lý, phương pháp vãng sanh thì người đó mới có thể lợi lạc.


CÁC BÀI VIẾT KHÁC :