03:00:00 06/09/2019
Những câu nói giúp bạn tỉnh ngộ…!
03:16:00 03/09/2019
Vì Mê Tín Nên Bất Hiếu
05:24:00 22/08/2019
Ở trong đời này, chuyện mèo đẻ ra trứng, rắn bò có chân, rùa có lông, thỏ có sừng là những chuyện hoàn toàn không bao giờ có thật và không bao giờ xảy ra ...
10:06:00 25/07/2019
Ý Nghĩa Pháp Sám Hối Trong Đạo Phật
09:17:00 25/07/2019
10 Lời Phật Dạy Về Khẩu Nghiệp ( Lời Nói ) Ít Người Biết
06:44:00 12/07/2019
Bạn muốn làm từ thiện? Bạn chọn cách khi trở lên giàu có rồi mới làm hay thường xuyên làm để trở lên giàu có? Có cho rồi mới có nhận, quy luật này ...
04:18:00 04/07/2019
Cúng dường Trai Tăng là gì?Cúng dường Trai Tăng là gia chủ sắm tất cả các lễ vật đúng như pháp, trong sạch và chay tịnh với lòng thành tâm dâng lên ...
02:46:00 04/07/2019
Không chỉ giảng giải về nguồn gốc ý nghĩa của an cư kiết hạ, mà hơn cả như thế, bài giảng dưới đây của Thiền sư Thích Thanh Từ còn cho chúng ta thấy ...
03:50:00 26/06/2019
Sống trên đời này không ai là không có lỗi. Khắp thế gian này không người nào dám tự hào là mình không có lỗi, nên phải biết nói lời xin lỗi.Người xưa ...
11:28:00 18/06/2019
Hãy đem tro cốt Thầy mà rải hết ra ngoài để nuôi cây nuôi cỏ, cho cỏ cho cây lớn lên. Đừng có ngăn ngừa sự tiếp nối của nắm tro ấy ...
03:58:00 01/06/2019
anh_dep_1.jpgChùa Ba Vàng không nên thỉnh vong, chỉ nên giúp Phật tử sám hối để giải nghiệp