01:44:00 28/01/2019
Sáng ngày 15/1/2019 nhằm ngày 10/12 năm Mậu Tuất Đại đức Thích Tâm Quán – trụ trì Chùa Diên Quang tỉnh Bắc Ninh cùng quý Phật tử chúng trưởng trong các đạo ...
01:05:00 18/03/2018
Sáng ngày 18/03/2018 nhằm ngày 02/02 năm Mậu Tuất, ĐĐ. Thích Tâm Quán đã đến chùa Võng Thị và Chùa Duệ Tú chứng minh lễ khai pháp đầu xuân cho đạo tràng A Di ...
09:48:00 01/03/2018
Sáng ngày 01/03/2018 (nhằm 14/01 Mậu Tuất) ĐĐ. Thích Tâm Quán – Trụ trì Chùa Diên Quang tỉnh Bắc Ninh cùng chư Tăng bổn tự đã về Chùa An Hội thuộc xã Minh ...
02:13:47 28/02/2018
Sáng ngày 28/02/2018 (nhằm ngày 13/01 Mậu Tuất) Đại đức Thích Tâm Quán – Trụ trì Chùa Diên Quang, Xã Việt Hùng, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh cùng chư Tôn ...
12:35:00 28/02/2018
Sáng ngày 27/02/2018 (nhằm 12/01 Mậu Tuất) nhận lời mời của Sư Cô Thích Đàm Nguyên trụ trì Chùa Đại Bi tại tỉnh Bắc Ninh, ĐĐ. Thích Tâm Quán trụ trì ...
08:33:00 26/02/2018
Sáng ngày 19/02/2018 (nhằm 04/01 Mậu Tuất) Đại đức Thích Tâm Quán – trụ trì Chùa Diên Quang tỉnh Bắc Ninh cùng chư Tăng và hơn 700 quý Phật tử trong đạo ...
05:09:00 11/10/2017
Ngày 06 tháng 08 năm 2017 (nhằm 15/06 nhuần Đinh Dậu), Đại đức Thích Tâm Quán đã đến tham dự và chúc mừng lễ bổ nhiệm trụ trì, công bố quy hoạch và ...
05:09:00 11/10/2017
Sáng ngày 04/03/2017 (nhằm 07/02 Đinh Dậu) nhận lời mời của BTC, ĐĐ. Thích Tâm Quán – Trụ trì chùa Diên Quang đã đến giảng pháp tại 2 đạo tràng A Di Đà ...
05:09:00 11/10/2017
Trong ngày 13/01/2017 (nhằm ngày 16/12 Bính Thân) Chùa Diên Quang tại Thôn Guột, xã Việt Hùng, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh kết hợp với các đoàn Phật tử tại ...
05:08:00 11/10/2017
Ngày 28/05/2016 (nhằm ngày 22/04 Bính Thân), ĐĐ. Thích Tâm Quán đã đến chứng minh và tham dự lễ hằng Thuận của đôi tân lang, tân nương Đỗ Đăng Tùng, pháp ...
05:08:00 11/10/2017
Sáng ngày 15 tháng 4 năm Bính Thân (21/5/2016) tại chùa Kiệt Thượng, Chí Linh, Hải Dương đã tổ chức lễ lễ Phật Đản PL. 2560
05:08:00 11/10/2017
Sáng ngày 13/03/2016 (nhằm 05/02 Bính Thân) ĐĐ. Thích Tâm Quán đã quang lâm thuyết giảng tại hai Đạo Tràng Niệm Phật; Chùa Võng Thị quận Tây Hồ - Hà Nội do Ni ...