Trò Chơi Tập Thể – Khoá Tu Mùa Hè 2017

Thứ tư, 11/10/2017, 05:09 GMT+7

 

Hiểu được tâm lí các em khoá sinh, quý Thầy đã linh động vận dụng các trò chơi để tạo không khí vui nhộn, sôi động, ý nghĩa và không kém tính cạnh tranh, học hỏi. Qua từng trò chơi các em lại học thêm được những điều tốt đẹp về việc giúp đỡ, hỗ trợ cho nhau, đoàn kết để tạo sức mạnh và chiến thắng với giải pháp tối ưu nhất.

 

 

 

 

Sau đây là hình ảnh ghi nhận được:

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
BBT Website

Tag :