11:02:00 11/06/2019
Thuở xưa, có anh chàng đọc kinh nghe nói về Phật, thích lắm, quyết định đi tìm gặp Ngài bằng được. Anh chàng...
10:17:00 10/04/2019
Thơ : sưu tầm
10:58:00 26/05/2018
Người xuất hiện như một chân lý bất diệt về sự giải thoát sinh tử đưa chúng sinh về thế giới an lạc Niết Bàn.
05:09:00 11/10/2017
Theo tuệ giác Thế Tôn, nếu hai người tu tập như nhau cùng giữ giới đức và có trí tuệ hiểu biết ngang nhau, nhưng về hạnh bố thí giúp đỡ sẻ chia có sự ...
05:09:00 11/10/2017
Người cư sĩ thường bị trở ngại trong đời sống hàng ngày. Phần lớn các trở ngại ấy không phải là những phận sự xã hội, mặc dầu công việc này ...
05:09:00 11/10/2017
Ta có thể nghĩ rất tốt về một người, vì đức hạnh cao quý của người ấy, và có những ý nghĩ xấu xa về người khác vì các tệ đoan của họ. Nhưng ta ...
05:09:00 11/10/2017
Hạnh phúc tương lai và an toàn phải là những phương tiện đưa ta đến cứu cánh. Cứu cánh là Tự Do, là Giải Thoát Hoàn Toàn.
05:09:00 11/10/2017
Bài này được viết ra với hy vọng rằng tất cả những người có thiện tâm, bất luận thuộc tôn giáo nào, sẽ tận dụng tâm lực mình để phục vụ nhân ...
05:09:00 11/10/2017
Ðôi khi người ta hỏi người Phật tử tại sao Ðức Phật không dạy những điều chúng ta đã khám phá ra ngày nay mà lúc bấy giờ chưa ai biết...
05:09:00 11/10/2017
Tiền xu luôn gây ra tiếng động… nhưng tiền giấy lại luôn im lặng. Vì thế khi giá trị của bạn tăng lên, hãy giữ cho mình luôn khiêm tốn và nói ít đi!
05:08:00 11/10/2017
Cuộc sống đang làm bạn mệt mỏi? Điều bạn mong cầu chẳng thành, thứ bạn cần thì không có? Bạn đang cảm thấy chán nản, thất vọng bản thân?... Nếu bạn ...